We hebben vacatures. Klik hier om ze te bekijken. 

 

  • Thermisch Verzinken
  • Thermisch Verzinken
  • Thermisch Verzinken
  • Thermisch Verzinken
  • Thermisch Verzinken
  • Thermisch Verzinken

Voorbehandeling

Alvorens producten verzinkt kunnen worden moeten deze eerst worden ontdaan van alle oppervlakteverontreinigingen. Standaard gebruiken wij een chemische voorbehandeling. Een mogelijk alternatief is het laten stralen van de producten dat slechts in uitzonderlijke gevallen wordt toegepast. De bij Verzinkerij van Aert toegepaste chemische voorbehandeling heeft vanwege de lage kosten en het milieuvoordeel absoluut de voorkeur. In onze alkalische ontvetting worden de producten op hoge temperatuur ontdaan van vet en olie zonder het onderliggende metaal aan te tasten. Na het ontvetten worden de materialen in een zoutzuurbad gebeitst. Door gebruik te maken van een optimaal gehalte aan beitsremmer wordt van de materialen alleen de roest en walshuid verwijderd waarbij een minimale hoeveelheid zuur wordt verbruikt. Als de te verzinken materialen na de voorbehandeling 100% vrij zijn van vet, olie en oxides worden de producten in een fluxoplossing gedompeld en gedroogd. Na het drogen bevindt zich een dun laagje fluxzout op het materiaal. Dit fluxlaagje zorgt tijdens het verzinken voor de karakteristieke hechting van de zinklaag op het materiaal.

Milieuverantwoord:

De kleine reststromen uit onze voorbehandeling worden extern milieuverantwoord verwerkt. Grotere reststromen worden bij de verwerkers aangeboden als grondstof. De bij het ontvetten vrijkomende olie en vet wordt in een vetafscheider van de ontvetting afgescheiden en door een olieverwerker afgehaald. De ontvettingsvloeistof wordt continu op deze wijze gezuiverd en hergebruikt. De gebruikte beitsvloeistof wordt afgevoerd met een dermate hoog gehalte aan ijzer dat deze vloeistof na verdere bewerking onder andere gebruikt wordt in waterzuiveringen als flocculant. Het zuur dat wordt gebruikt voor het ontzinken wordt graag afgenomen door fluxproducenten of wordt ingezet als grondstof bij de productie van batterijen.